Vanachai Chemical Industries

เลขที่ 10 ซอย จี-14 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

PHONE  0-3868-3563 , 0-3868-5071-2 โทรสาร 0-3868-3562

หน้าหลัก

ฮิต: 7258

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค 

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด

ทีมวิทยากร เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

 

หัวข้อการอบรม

1. การปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย ( การทานอาหารไม่ตรงเวลาสำหรับพนักงานเข้ากะหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน , การเลือกทานอาหารให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คนที่เป็นความดัน/คนที่อ้วน/คนที่เป็นเบาหวาน/คนที่มีอาการบวมน้ำ , การลดความอ้วนผิดวิธี/การอดอาหารของสาวๆ หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก )

2. เรียนรู้ในเรื่องโภชนาการ

- กินแล้วบริ๊ง สวย ขาว? (รู้ทัน Functional Drink รู้ประโยชน์ของการกินผัก ผลไม้)

- เรากินน้ำตาลกันมากแค่ไหน? (รู้ภัยของน้ำตาลในเครื่องดื่ม ของหวาน/ของว่าง)  

- เมื่อวานฉันทานอะไร? (เรียนรู้เรื่องอาหารแลกเปลี่ยน)             

- เมื่อเช้าป้าทานอะไร? (รู้ความสำคัญของอาหารเช้า รู้จักไขมันในอาหาร ไขมันทรานส์)             

- น้ำมันใสใส ใช้ยังไงดี? (รู้จักน้ำมันชนิดต่างๆ และการเลือกใช้อย่างถูกต้อง)

- หนุ่มสาวโรงงานควรเลือกทานอาหารประเภทใดจึงจะดีต่อสุขภาพ

- หลีกเลี่ยงโซเดี่ยว

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการแปลผล

- การนั่งทำงานอย่างไรให้ถูกวิธี

- การโน้มหรือเอี้ยวตัวขณะปฏิบัติงาน

- การยึดหยุ่นร่างกาย

- การเดิน การนั่ง ที่ปลอดภัยในเวลาปฏิบัติงาน และเวลาส่วนตัว

- การออกกำลังกายสำหรับหนุ่มสาวโรงงานที่มีเวลาน้อย

- การเดินเพิ่มขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีในการทำงาน

        4. ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm     เรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

                                : Cardio exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ)

: Resistance exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบกล้ามเนื้อ)

: Flexibilty exercise (การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัว)และการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย

5. ฝึกปฏิบัติออกกำลังกายเสริมสมรรถภาพร่างกายง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา       

 

ประโยชน์ที่ได้รับในการอบรม 

        1. พนักงานได้ความรู้ในเรื่องการทานอาหาร และโภชนาการ

2. พนักงานได้รับความรู้ในเรื่องสมรรถภาพร่างกาย และการแปลผลของร่างกาย

3. พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสามารถบอกต่อคนในครอบครัวได้

4. พนักงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่าไกลโรคภัย

5. พนักงานที่เป็นความดัน/เบาหวาน/อ้วนเกิน/ผอมเกิน/หรือผู้ที่มีปัญหา ได้รับคำแนะนำที่ดี เพื่อไปปรับใช้หรือดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น (หรือแนะนำผู้อื่นต่อได้)

6. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน พนักงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ มีความสุขกับการทำงาน